गुरुवार, १६ ऑक्टोबर, २०१४

एक अबोल प्रश्न ???

वृक्षासारखे मन माझे सावली देते सर्वांना 
ऊन्हाची रग सोसून शीतलता देते पांथस्थांना …। 

पंथास्थांचा लोभ किती भुका 
करितो माझ्या  मनावारी टीका …… 

फळ दे , फुल दे , गार वारा सुद्धा मागशील 
माझ मन तृप्त करण्यासाठी पांथस्थ तू किती प्रयत्नशील ????

२ टिप्पण्या: